اهداف مرکز رشد

توسط aminalinaghian

صفحه اصلی «اهداف مرکزرشد» بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف فناوری بکار­گیری همه ­ی ظرفیت­ های دانشگاه برای ایجاد شرایط تجمیع و هم ­افزایی میان کارآفرینان فعال افزایش کارایی و اثر بخشی تحقیقات کاربردی از طریق بهره­ برداری از فرهنگ و روحیه کارآفرینی دانشگاهیان گسترش و تعمیق تعاملات سازنده و هم­ افزا…