گروه دانش بنیان تگ بوک

توسط aminalinaghian

صفحه اصلی مجوعه آموزشی تگ بوک در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در اولین استارت آپ محتوای آموزشی کشور که توسط دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی برگزار شد، شرکت نمود و از بین تمام شرکت کنندگان، جزء سه تیم برتر استارت آپ برگزیده شد. مجموعه آموزشی تگ بوک از ابتدای سال ۱۳۹۸ جهت تولید محتوای آموزشی با…