ایده هایتان را ثبت کنید.

ایده های خود را در سامانه مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی ثبت کنید تا این مسیر را با حرفه ای ها شروع کنید و از خدمات ویژه ما بهره مند شوید. بعد از ثبت ایده، یک جلسه ی مصاحبه توسط ما با شما و اعضای تیم تان برگزار خواهد شد.

ثبت ایده

برای استفاده از خدمات و حمایت های مرکز رشد واحد الکترونیکی ابتدا باید ایده خود را ثبت کنید.

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵