پذیرش در مرکز رشد:

در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی با تدوین و بازنگری‌های کارها و آیین ­نامه­ های مورد نیاز، به منظور کسب اطمینان از نو بودن و اثربخشی نتایج فناورانه اجرای طرح و برآورد منطقی از میزان ریسک ناشی از آن، فرایند پذیرش طی دو مرحله صورت می­ گیرد و در هر مرحله شاخص‌های مربوط به ایده محوری و تیم کاری توسط داوران مرکز مورد ارزیابی ­قرار می­گیرند.

اولویت های پذیرش

 

در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی با تدوین و بازنگری‌های کارها و آیین ­نامه­ های مورد نیاز، به منظور کسب اطمینان از نو بودن و اثربخشی نتایج فناورانه اجرای طرح و برآورد منطقی از میزان ریسک ناشی از آن، فرایند پذیرش طی دو مرحله صورت می­ گیرد و در هر مرحله شاخص‌های مربوط به ایده محوری و تیم کاری توسط داوران مرکز مورد ارزیابی ­قرار می­گیرند.

سیاست‌ها و اولویت‌های پذیرش در مرکز رشد عبارتند از:

 • افزایش بهره ­وری مستمر در فرایند پذیرش و کاهش زمان دوره شکل گیری واحد فناور
 • اولویت ایده ­های مبتنی بر دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی
 • بهره ­گیری از مشاوره ­های مدیریتی، فنی و تخصصی و … در فرایند پذیرش و نظارت
 • اولویت ایده­ های مبتنی بر تقاضا و متناسب با مزیت‌های نسبی منطقه
 • اولویت تیم­ های کاری متشکل از دانش ­آموختگان دانشگاهی

مراحل پذیرش:

• مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت
• تکمیل فرم آنلاین تقاضاى پذیرش پس از مطالعه دقیق شرایط پذیرش
• در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت 
• برگزارى جلسه مصاحبه و ارائه اطلاعات جهت آشنایى با ایده محورى و گروه کارى
• بررسی و کارشناسی تخصصی توسط کمیته پذیرش مرکز رشد (فنی-اقتصادی)
• اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی و رفع نواقص احتمالى طرح توسط متقاضى؛
• برگزارى جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار
• طرح و تصویب در شورای مرکز رشد؛
• اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد؛
• تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی؛ 

شرایط اولیه پذیرش:

پذیرش در مرکز رشد در دو گروه اصلی هسته­ های فناور در دوره رشد مقدماتی (پیش رشد) و واحدهای فناور جهت استقرار در دوره رشد انجام می‌گیرد.

متقاضی فعالیت در موضوع مورد نظر پس از بررسی اولیه میزان توانایی‌های علمی و تجربی تیم کاری و کارشناسی و ارزیابی علمی ایده، توسط کارشناسان و مشاوران تخصصی مرکز رشد در صورت کسب امتیاز لازم برای تدوین طرح کسب و کار و تثبیت هویت حقوقی واحد و ایجاد  شرکت (در صورت نیاز) در دوره پیش رشد مستقر و از تسهیلات این دوره بر اساس آیین ­نامه مرکز استفاده خواهد کرد و پس از تدوین و ارائه سند برنامه­ ی کاری، در سرفصل‌های توانایی اجرایی، تحلیل بازار، فرایند پیاده سازی ایده، زمانبندی و برآوردهای مالی و نتایج مورد انتظار از اجرای طرح، مجددا مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می ­گیرد و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم، در جلسه شورای مرکز رشد مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

شرایط عمومی پذیرش:

 • ایده محوری در زمینه علوم و فناوری ارتباطات
 • داشتن تیم کاری متخصص تمام وقت (ترجیحاً دانش آموختگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی)
 • داشتن برنامه برای تامین نیروی متخصص و باتجربه حداقل به عنوان مشاور
 • پیش­ بینی وجود بازار مناسب برای تأمین هزینه­ های مورد نیاز
 • داشتن شخصیت حقوقی برای متقاضیان استقرار در دوره رشد( آمادگی ثبت یک شرکت یا مؤسسه برای استقرار در دوره رشد مقدماتی)
 • ارائه طرح کسب و کار

موارد عدم پذیرش:

• شرکت‌ها و هسته‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.
• شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.
• شرکت‌هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.

جهت آگاهی از شرایط و آیین نامه ها و همچنین درخواست پذیرش میتوانید فرمهای مربوطه را از لیست زیر دانلود و طبق موارد ذکر شده در فرمها اقدامات لازم را انجام دهید.

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵