نظرات و پیشنهادات خود پیرامون مرکز رشد واحد الکترونیکی را با ما در میان بگذارید.

مارا در فضای مجازی دنبال کنید

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵