ارتباط با ما

 

آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی:

تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١٤٣٣٥٤٩٩

تلفن تماس: ۴۲۸۶۳000-۰۲۱ داخلی 780 و 735

کانال ها و شبکه های اجتماعی مرکز رشد:

 

Roshdiauec@

 Roshd@iauec.ac.ir

www.roshd.iauec.ac.ir

 instagram.com/roshd.iauec Linked

In.com/company/roshdiauec

 

 

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١٤٣٣٥٤٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳000-۰۲۱ داخلی 780 و 735