ارتباط با صنعت در مرکز رشد الکترونیکی

توسط aminalinaghian

صفحه اصلی خدمات ارتباط با صنعت در مرکز رشد الکترونیکی مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تسهیل و ارتقاء ارتباط گروه های دانش بنیان و فناور با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی، رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش توانمندی های گروه های استارت آپ گام برمیدارد. مراکز رشد…