فراخوان جذب ایده و استارت آپ

توسط aminalinaghian

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین چرخه شتابدهی ایده‌های کسب و کار نوآورانه با هدف حمایت از هسته و واحدهای فناور و تجاری سازی یافته های آنها، در مرکز رشد…