رؤسای کارگروه‎های انجمن سواد رسانه‌ای ایران معرفی شدند

توسط aminalinaghian

معاون کارگروه‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران ضمن معرفی رؤسای ۵ کارگروه تخصصی این انجمن، از برنامه‌های کارگروه‌ها در دور جدید فعالیت‌هایشان گفت.
امیر یوسفی با اشاره به مأموریت‎های متنوع انجمن سواد رسانه‌ای ایران استفاده از پتانسیل اعضای انجمن سواد رسانه‌ای، هدفمند کردن فعالیت‌های آنان و امکان بهره‌مندی بیشتر از توانایی اعضا را هدف اصلی تشکیل کارگروه‌های تخصصی انجمن سواد رسانه‌ای ایران عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه کارگروه‌های تخصصی انجمن ۲ سال است که تشکیل شده‌‌اند گفت: کارگروه‌ها در دور جدید فعالیت‌هایشان، با تغییراتی در ساختار، به فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی خود ادامه می‌دهند.