نخستین جلسه هم اندیشی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان و کارگروه شهر هوشمند انجمن سواد رسانه ای

توسط aminalinaghian

نخستین جلسه هم اندیشی مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان و کارگروه شهر هوشمند انجمن سواد رسانه ای ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه، مهندس رضایی_ سرپرست مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به ظرفیت های دانشگاه فرهنگیان و رئوس فعالیت های مرکز هوشمندسازی در سال جاری، خاطر نشان کرد: ….