شهرهای هوشمند: مهارت‌های هوشمندانه برای آینده

 ۲۰۱۹ ، ژوئن۱۱ ،(Mark Bowen) مارک بوو

 افزایش شهرنشینی به شهرهای هوشمند منجر میشود که زندگی شهروندان را با استفاده از فناوری بهبود میبخشد.
در گزارش سال ۲۰۱۸شرکت مککینزی پیشبینی شده است ارزش صنعت شهر هوشمند تا سال ،۲۰۲۰بازاری بالغ بر ۴۰۰میلیارد دلار باشد و تا سال ،۲۰۲۵ ۶۰۰شهر در سراسر جهان حجم ٪۶۰از تولید ناخالص داخلی جهان را تولید کنند.
از نتایج اصلی پیشرفت هر صنعتی، ایجاد اشتغال است و این در مورد شهرهای هوشمند هم صادق میباشد. گسترش شهرهای هوشمند باعث میشود  فرد در مورد مهارتهایی که برای کار در این صنعت موردنیاز است تأمل نماید. چه مهارتهایی لازم است تا بتوان این صنعت را به طور موثر مدیریت کرد؟
پاسخ بحث برانگیز داریم، زیرا بسیاری از مطالعات نشان میدهند که ۴۰تا ۶۰درصد مشاغل ممکن است در سال ۲۰۳۰هنوز کشف نشده باشند.
افزایش تقاضا برای مهارتهای جدید و آیندهنگرانه همانند مهارتهای لازم برای مدیریت موفق در شهری هوشمند وجود دارد. در چنین سناریویی، باید متخصصان شاغل مهارتهای خود را همواره ارتقا دهند و برای مهارتهای بعدی سرمایهگذاری کنند تا بتوانند تخصص مدنظر را کسب نمایند.
روی استریک، رئیس توسعه تجارت پیرسون حرفهای خاورمیانه، برخی مهارتهای موردنیاز که با انقلاب شهر هوشمند کاربرد بیشتری دارد معرفی نمودند که مرور مینماییم.


نقش رباتیک 

هماکنون کاربرد ربات ها در صنایع مختلف وجود دارد. به عنوان مثال، در ژوئن ۲۰۱۸ گوگل ۵۰۰میلیون دلار برای تدارکات خودکار ( JDمعادل چینی آمازون) سرمایهگذاری کرد. در پایان سال گذشته، علی بابا ۱۵میلیارد دلار برای زیرساخت رباتهای تدارکاتش سرمایهگذاری کرد.
رباتها در پیدایش شهرهای هوشمند نقش مهمی خواهند داشت. حتی در کشورهایی که با جمعیت سالخورده مواجهاند و کمبود نیروی کار دارند و در کارایی عملیات با مشکل روبرو هستند، نفش رباتها خیلی بیشتر چشمگیر میباشد. در حال حاضر، هتلهای سنگاپور از رباتهای خدماتی برای نظافت اتاق و تحویل لوازم استفاده میکنند.
توکیو، میزبان المپیک ،۲۰۲۰تاکسیهای ربات را برای حمل و نقل راحت برای گردشگران معرفی میکند. و در مجاورت خانه، دبی در حال تجربه کار با رباتها در خدمات عمومی، حمل و نقل، پلیس و نظارت و همچنین هدف قرار دادن اتوماسیون ٪۲۵از سیستم حمل و نقل خود تا سال ۲۰۳۰میباشد.
همه کارها بخشی از تلاشها برای ایجاد شادترین شهر در جهان است.


هوش مصنوعی برای افزایش کارایی خدمات شهری

 الگوریتمهای هوش مصنوعی به بخشی جداییناپذیر از ابتکارات شهر هوشمند مبدل شدهاند که هدف آنها اتوماسیون و بهبود فعالیتها و عملیات شهری
است. اگرچه برنامهها ممکن است از موردی به مورد دیگر متفاوت باشد، عموما اهداف بیشتر آنها بهبود شرایط زندگی، رقابتی شدن شهرها و سازگاری با محیط زیست است.
بنابراین، استفاده از هوش مصنوعی نیروی محرکه اصلی در دیجیتالی شدن شهرها است.
گارتنر پیشبینی میکند که ٪۲۰از کل شهروندان در کشورهای پیشرفته از دستیارهای هوش مصنوعی برای کمک به آنها در انجام برخی از وظایف عملیاتی استفاده خواهند کرد و تا سال ٪۳۰ ،۲۰۲۲از تجارب مشتری توسط عاملهای محاورهای انجام خواهد شد، در حالی که در سال ۲۰۱۷این فقط ٪۳بود.
هوش مصنوعی برای انقلاب شهر هوشمند بسیار مهم است و با شکوفایی انقلاب شهر هوشمند، تقاضا برای متخصصانی که این مهارتها را دارند، افزایش مییابد 

 

چاپ سه بعدی و برنامه ریزی شهر

چاپ سه بعدی فرصتی عظیم برای شهرها است تا از فناوری برای خدمت به ساکنان به روشهای جدید و بدون اتلاف وقت و هزینه استفاده کنند. در شهری هوشمند برای ساخت خانهها، ساختمانهای عمومی، پلها و موارد دیگر میتوان از چاپگر سه بعدی با اندک هزینه و زمان صرف شده برای روشهای سنتی بکار گرفت.

نمونههای واقعی زندگی شامل اولین پل فولاد ضد زنگ جهان است که در یکی از قدیمیترین و محبوبترین کانالها در مرکز آمستردام نصب شده است، GEیک سوم قطعات موتور هواپیما را با استفاده از چاپ سه بعدی جایگزین نموده و وسایل نقلیه الکتریکی هوندا، به طور کامل از بخشهای چاپ سه بعدی ساخته شده است.


تدارکات خودکار در شهرهای هوشمند

امروزه اتوماسیون یک موضوع اصلی در حال ظهور برای همه صنایع است، زیرا صنایع مزایای عملیاتی فوقالعادهای را درک نمودند که تحول دیجیتال میتواند به همراه داشته باشد. همانطور که شهرها مشتاق میباشند تا هوشمندتر شوند، بسیاری از آنها در تلاش هستند تا با استفاده از اتوماسیون، داراییها و عملیات را با کارآیی بیشتری مدیریت کنند.
البته تدارکات خودکار به یک مجموعه تخصصی از مهارتها نیاز دارد. برخی از شرکتهای حمل و نقل هستند که از اسکنرها و سنسورها برای بهبود ردیابی کانتینرها، تجهیزات و وسایل نقلیه، بازرسیهای آنلاین وسایل نقلیه استفاده میکنند که تکنسینها میتوانند تعمیر و نگهداری فعال را انجام دهند.
از آنجا که مدیریت زنجیره تأمین همچنان به عنوان یک کارکرد مهم تجاری برای شهرهای هوشمند در حال گسترش میباشد، تدارکات خودکار در لیست مهارتهای برتر برای سرمایهگذاری در آینده قرار میدهد.

نقش بلاکچین در توسعه شهرهای هوشمند

 شهر هوشمند مدرن، شبکهای وسیع از فناوریهای بهم پیوسته را تشکیل می
دهد که انتظار میرود بیشتر گسترش یابد. گارتنر پیشبینی کرده است در سال ۹.۷ ،۲۰۲۰میلیارد دستگاه اینترنت اشیا، شهر هوشمند معمولی را تشکیل دهند. 
همزمان، این مجموعه داده باید از هک و سرقت محافظت شود. مطالعات نشان میدهد که هر روز نزدیک به پنج میلیون رکورد داده از تخریب یا سرقت میشود، که در هر ثانیه ۵۸رکورد داده میباشد.
جنبه دیگر این واقعیت است که استانداردها در زیرساختهای فناوری ممکن است متفاوت باشد و الزامات در هر شهر متفاوت باشد. بنابراین، بلاکچین به عنوان تنها گزینه مناسب میباشد که در بستر جهانی ذخیرهسازی داده در شهرهای هوشمند برای ایجاد قابلیت همکاری و امنیت عمل میکند.
امارات متحده عربی در حال حاضر بر روی اجرای بلاکچین کار میکند تا بینش بیشتری نسبت به فرایندهای دولت داشته باشد. بلاکچین ممکن است یک فناوری نوپا باشد، هم زمان تخصص بر مهارتهای بلاکچین مطرح میباشد.
اخلال در همه زمینههای زندگی ما تأثیر گذاشته است و جهان امروز جهانی نخواهد بود که در مدت پنج سال زندگی کنیم. برای ادامه رقابت، متخصصان باید اطمینان حاصل کنند که به توسعه قابلیتهای جدید ادامه میدهند. امروزه مهارتهای برتر به اشکال مختلفی از جمله آموزش ترکیبی، میکرومستر و برنامههای دیگر صورت میگیرد که یادگیری را منعطف، قابل حمل و مقرون به صرفه میکند.
انواع جدید یادگیری مستقیما به صنعت مرتبط هستند و مهارتهای لازم برای ورود سریع به کار را فراهم میکنند، یا این افراد متخصص هستند که به دنبال فرصتهای شغلی یا پیشرفت شغلی هستند. برای برقراری ارتباط با نیروی کار و شهرهای هوشمند آینده، سرمایهگذاری در جهت توسعه مهارتهای مورد نیاز ضروری خواهد بود