برای شرکت در وبینار تخصصی مفاهیم بنیادین در کسب وکار دانش بنیان و وبینار رویکرد های اصلی کسب و کار ها دارویی ابتدا ثبت نام نمایید و  پس از  ثبت نام لینک شرکت در وبینار  برای شما نمایش داده می‌شود. 

استارت آپ

مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

برای شرکت در وبینار تخصصی مفاهیم بنیادین در کسب وکار دانش بنیان و وبینار رویکرد های اصلی کسب و کار ها دارویی ابتدا ثبت نام نمایید و  پس از  ثبت نام لینک شرکت در وبینار  برای شما نمایش داده می‌شود. 

آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران خیابان پاسداران نیستان نهم نبش خیابان رام پلاک ۵

صندوق پستی ۱۴۳۳۵۴۹۹

تلفن تماس ۰۲۱۴۲۸۶۳۰۰۰ داخلی ۷۸۰