همراهی با رویداد ملی فرصت؛ کشف فرصت تا خلق ثروت

مرکز رشد واحد الکترونیکی، با شرکت کاشف طوبی کارگزار رسمی بنیاد ملی نخبگان در راستای ماموریت حمایتی خود از صاحبان ایده و کمک به درآمدزایی و تولید ثروت، همکاری را به جهت برگزاری و حمایت از رویداد ملی فرصت آغاز نموده است. این مرکز متعهد گردید تا با معرفی منتورهای مجرب و متخصص، به تیم های شرکت کننده کمک نماید تا علاوه بر ساخت محصولات، با قطب های صنعتی ارتباط داشته باشند و در نهایت برای کسب و کارهایشان سرمایه گذار جذب نمایند. همچنین برگزیدگان رویداد را از فرصت استقرار در مرکز رشد و استفاده از اتاق کار تجهیز شده، فضای کار اشتراکی، سالن جلسات و … بهره مند نماید.

بر اساس این شیوه همکاری، ایده پردازان در راستای موضوعات رویداد و در بازه ۷ ماهه توسط تیمی از داوران و صاحبان صنایع مسئله مند ارزیابی خواهند شد. در نهایت شرکت کنندگان مستعد و نخبگان، آماده خدمت رسانی به زنجیره ارزش صنایع خرد و متوسط می شوند. کنشگران رویداد برای ایفای نقش خود متناسب با فازهای طراحی مفهومی، طراحی اولیه، ساخت محصول، تیم ورک، مدیریت مالی، بازاریابی و  کسب‌وکار،  فرآیندی تخصصی را طی می‌کنند.

فرصت ها را دریاب!

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵