small_c_popup.png

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
لطفا لینک زیر را ذخیره کنید و در روز و ساعت مقرر وارد لینک شوید.

small_c_popup.png

ثبت نام شما با موفقیت انجام شد
لطفا لینک زیر را ذخیره کنید و در ساعت ۱۶:۰۰ وارد لینک شوید.

لینک وبینار:

https://30meet.ir/roshdwebinar/