آغاز همکاری مشترک در حمایت از صاحبان ایده و کسب و کار

در راستای ایجاد همکاری فی مابین مرکز رشد واحد الکترونیکی و مرکز نوآوری و کارآفرینی تگ، این مرکز متعهد گردید تا از برگزیدگان «دومین رویداد نوآوری تکآپ» که در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ توسط مرکز نوآوری و دیگر حامیان در حوزه فناوری اطلاعات و در مسیر تجاری سازی و جذب سرمایه برای صاحبان ایده و کسب و کار برگزار می شود، در قالب ارائه خدمات عمومی و تخصصی اعم از استقرار آنها در مرکز رشد به عنوان هسته و واحدهای فناور، بهره گیری از تجربیات مشاوران و منتورها، شرکت در وبینارهای تخصصی و دوره های آموزشی، استفاده از فضای اشتراکی، اتاق جلسات و… حمایت نماید.

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵