مشارکت در برگزاری اولین جشنواره ملّی زبان اشاره ایرانی

مرکز رشد واحد الکترونیکی، به جمع برگزارکنندگان و حامیان رویداد « اولین جشنواره ملّی زبان اشاره ایرانی» که در بهمن ماه سال جاری توسط دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بین الملل فرشتگان، برگزار می شود، پیوست. این مرکز در فراهم نمودن مجموعه ای از خدمات عمومی- تخصصی و حمایت از شرکت ­های نوپا و تیم­ های کارآفرین در جهت تحقق ایده تا بازار و تولید ثروت، کارآفرینان و برگزیدگان را به عنوان هسته و واحدهای فناور، حمایت خواهد نمود.

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵