مشارکت در برگزاری جشنواره ملی از ایده تا بازار

با عنایت به رسالت و ماوریت مرکز رشد واحد الکترونیکی در فراهم نمودن مجموعه ای از خدمات عمومی- تخصصی و حمایت از شرکت ­های نوپا و تیم­ های کارآفرین در جهت تحقق ایده تا بازار و تولید ثروت و همچنین با توجه به برگزاری « پنجمین جشنواره ملی از ایده تا بازار» در اسفند­ماه سال جاری توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران، این مرکز نیز به جمع برگزارکنندگان و حامیان این رویداد فاخر پیوست تا جهت اطلاع رسانی، تبیلغ به شرکت و ارائه ایده و نهایتا استقرار کارآفرینان و برگزیدگان این جشنواره در مرکز رشد به عنوان هسته و واحدهای فناور و برخورداری از حمایت­ های آن، مجموعه دانشگاه تهران را یاری نماید.

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵