خدمات مشاوره و آموزش مرکز رشد الکترونیکی

مرکز رشد واحد الکترونیکی در زمینه نحوه ایجاد شرکت دانش بنیان، نحوه نوشتن برنامه کسب و کار (BP)، تجاری سازی یافته های تحقیقاتی و همچنین ثبت اختراع بین المللی آمادگی مشاوره به گروه های دانش بنیان و فناور را دارد.

 

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵