خدمات مالکیت فکری در مرکز رشد الکترونیکی

مرکز رشد واحد الکترونیکی  به منظور تحقق نقش دانشگاه ‌ها در زمینه تولید ثروت شکل گرفته ‌است و از این حیث تسهیلاتی را جهت ایجاد و توسعه شرکت ‌های خصوصی در اختیار کارآفرینان و صاحبان ایده می ‌گذارد لذا مقتضی است بخشی از این سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در مالکیت معنوی طرح‌ها و ایده‌هایی که منجر به ثبت اختراع گردیده، تأمین شود. همچنین از طریق سرمایه ‌گذاری بر روی ایده ‌های نوآور و کاربردی که موفق به گذراندن مرحله رشد شده‌اند و دارای توجیه اقتصادی مناسبی می ‌باشند، بسترهای لازم جهت ایجاد شرکت‌های دانشگاهی را فراهم خواهد نمود. شایان ذکر می ‌باشد که این مشارکت در صورت نیاز شرکت به سرمایه ‌گذار و بر اساس ارزیابی ایده و موقعیت شرکت در بازار صورت می ‌پذیرد.

تبصره – حفظ و حضانت از طرح ‌های ارائه شده، بر عهده مرکز می ‌باشد و همچون اسناد حقوقی قابل واگذاری به غیر نمی ‌باشد.

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵