دوره های آموزشی مرکز رشد الکترونیکی

برای ثبت نام در هرکدام از دوره های آموزشی و تخصصی مرکز رشد واحد الکترونیکی فرم زیر را تکمیل نمایید.

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵