خدمات کسب و کار مرکز رشد الکترونیکی

خدمات تخصصی کسب‌وکار مرکز رشد واحد الکترونیکی می‌توان به موارد منیتورینگ و راهبری، نظارت، خدمات مشاوره‌ای و آموزشی اشاره کرد.
• منتورینگ و راهبری: بهره‌مندی از تجربه کارآفرینان متخصص به منظور راهبری برای به ثمر رساندن اهداف با رویکرد تجاری‌سازی
• نظارت: نظارت دقیق و عارضه یابی هسته و واحدهای فناور و ارائه راهکار برای رفع آن و نظارت بر نحوه عملکرد هسته و واحدهای فناور برای دستیابی به اهداف مشخص شده
• خدمات مشاوره‌ای و آموزشی: مشاوره‌های مدیریتی، مالی و بازرگانی، خدمات حسابداری و حقوقی، برگزاری سمینار و یا کارگاه‌های آموزشی مورد نیاز برای هسته و واحدهای فناور

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵