آغاز همکاری مشترک در برگزاری کارگاه های تعاملی

با توجه به ضروت انتخاب آگاهانه مسیر صحیح برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه، همکاری مشترک مرکز رشد واحد الکترونیکی و دانشکده مهندسی پردیس فارابی دانشگاه تهران در قالب برگزاری کارگاه‌های تخصصی با عنوان « کلاس تعاملی دانشگاه و بازار» آغاز شد. موضوعات مورد نظر در راستای رسالت مرکز رشد و در حوزه کسب و کار و ایجاد ارتباط بیشتر میان صنعت و دانشگاه و بهره گیری دانشجویان از این محیط های تعاملی می باشد. اساتید هر یک از کارگاه ها نیز در حوزه های متخصص از افراد خبر و به نام انتخاب شده اند.

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١۴٣٣۵۴٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۷۸۰ و ۷۳۵