دفتر مالکیت فکری _ دفتر همکار کانون پتنت ایران

مراکز رشد

مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران خیابان پاسداران، نیستان هشتم، نبش رام، ساختمان شماره ۳   ۲۱۴۲۸۶۳۰۰۰ داخلی780                       حمایت از پنجمین جشنواره ملی از ایده تا بازار                      انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز رشد سوانح طبیعی                      حمایت از جشنواره زبان ملی اشاره زیر نظر واحد بین الملل فرشتگان

ایده شما برند شما خواهد بود

فرم ثبت ایده تجاری سازی نشده

راهنما:

          فرم ثبت ایده تجاری سازی نشده فقط برای ” ثبت ایده هایی است که  به محصول و خدمات  تبدیل نشده است ” و برای ساخت محصول و ارائه خدمات  قابل عرضه به

           بازار، نیاز به حمایت دارد.

           ایده هایی که تجاری سازی شده و به محصول و یا خدمات قابل عرضه در بازار تبدیل شده است در فرم ثبت ایده تجاری سازی ثبت شود.

           برای تکمیل فرایند ثبت ایده  ابتدا فرم شماره (1) را دریافت و پس از تکمیل، آن را در سایت آپلود کرده و فرم را ارسال فرمایید.

           بعد از ثبت ایده و دریافت فرم شماره (1)جهت ادامه روند بررسی و پذیرش، کارشناسان مرکز با شما تماس خواهند گرفت.

           در صورت نیاز به استفاده از خدمات حضوری  به آدرس مرکز رشد توجه فرمایید.

فرم ثبت ایده تجاری سازی شده

فرم ثبت ایده                        ارتباط با ما                        کانون پتنت ایران                       دفتر مالیکت فکری

شتابدهنده

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١٤٣٣٥٤٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳000-۰۲۱ داخلی 780 و 735