خانه رباتیک

مراکز رشد

مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران خیابان پاسداران، نیستان هشتم، نبش رام، ساختمان شماره ۳   ۲۱۴۲۸۶۳۰۰۰ داخلی780                       حمایت از پنجمین جشنواره ملی از ایده تا بازار                      انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز رشد سوانح طبیعی                      حمایت از جشنواره زبان ملی اشاره زیر نظر واحد بین الملل فرشتگان

خانه رباتیک مرکز رشد واحد الکترونیکی

فرم عضویت

فرم عضویت خانه رباتیک                        خانه رباتیک                        مرکز رشد

راهنما:

  برای عضویت در خانه رباتیک ابتدا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید.          

بعد از ارسال درخواست عضویت جهت ادامه روند بررسی و پذیرش، کارشناسان مرکز با شما تماس

خواهند گرفت.

فرم همکاری با خانه رباتیک

فرم همکاری                        خانه رباتیک                        مرکز رشد

راهنما:

 اساتید و فعالان حوزه رباتیک که تمایل به همکاری با خانه رباتیک دارند،

ابتدا فرم زیر را تکمیل و به همراه رزومه ارسال فرمایید.          

بعد از ثبت فرم جهت ادامه روند  کارشناسان مرکز با شما تماس خواهند گرفت.

شتابدهنده

ایده از شما…. حمایت از ما
آدرس مرکز رشد واحد الکترونیکی: تهران، خیابان پاسداران، نیستان نهم، نبش خیابان رام، پلاک ۵

صندوق پستی ١٤٣٣٥٤٩٩
تلفن تماس: ۴۲۸۶۳000-۰۲۱ داخلی 780 و 735